Homepage beroepskeuzekrant met nieuws over studeren, open dagen en feesten in NederlandVind opleidingen op MBO HBO en universiteit niveau per provincieVind open dagen van MBO opleidingen, HBO opleidingen en studies aan  universiteiten per provincieNieuws over opleidingen, beroepskeuze, schoolkeuze en studies op MBO, HBO en universiteiten

Leren en Lenen


LEREN EN LENEN

Inleiding

Het kabinet wil €1,2 miljard investeren in onderwijs en onderzoek. Studenten moeten dan wel een hogere eigen bijdrage voor hun studie betalen. Met een studie in het hoger onderwijs investeren studenten in zichzelf. Hoger opgeleiden verdienen gemiddeld anderhalf tot twee keer zoveel als iemand met een mbo-opleiding. Daarom vindt het kabinet het gerechtvaardigd om van deze studenten een hogere eigen bijdrage te vragen. Om ervoor te zorgen dat studeren toegankelijk blijft voor iedereen, blijft de aanvullende beurs bestaan en wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd.

Basisbeurs
De basisbeurs verdwijnt vanaf studiejaar 2014-2015 voor nieuwe bachelor studenten. Nu krijgen uitwonende studenten nog €272  per maand en thuiswonenden  €98. Studenten die in of na 2014 aan een masteropleiding beginnen krijgen eveneens geen basisbeurs meer. Ook zij vallen dan onder de nieuwe regels.  De aanvullende beurs (maximaal €250 per maand) voor kinderen van ouders met een inkomen van maximaal €46.000, blijft bestaan.

Sociaal leenstelsel
De overheid investeert ook na invoering van een sociaal leenstelsel gemiddeld €6200 per student per jaar in het onderwijs, bijna €25.000 voor een studie van 4 jaar. Het wettelijk collegegeld bedraagt €1771. Voor een uitwonende student betekent de invoering van het stelsel dat hij zelf €14.700 extra moet financieren, een thuiswonende student €5300. Een van de mogelijkheden daarvoor is het aangaan van een lening bij de overheid tegen een gunstige rente. De student hoeft de lening alleen terug te betalen als hij voldoende verdient. Hij mag er 15 jaar over doen om af te lossen en de terugbetaling ondertussen 5 jaar opschorten. Als hij na de aflosperiode nog een schuld heeft staan, wordt die kwijtgescholden.

Gevolgen
Het Centraal Planbureau berekende dat door de invoering van het leenstelsel mogelijk zo’n 7500 studenten zullen afzien van een studie, 4000 (1,5%)  in het hoger beroepsonderwijs en 3500 in het wetenschappelijk onderwijs (2,5%). De kwaliteit van het onderwijs en de voorbereiding op studiekeuzes zijn in dit onderzoek niet meegenomen. In andere landen met een soortgelijk leenstelsel (bijvoorbeeld Australië en Engeland) is de ervaring dat er  niet minder jongeren gaan studeren. Het kabinet houdt  in de gaten of er toch geen ongewenste effecten ontstaan.

Studiekeuze
Het maken van een bewuste studiekeuze wordt  door invoering van het sociaal leenstelsel nog belangrijker. Nu komt het nog te vaak voor dat een student zich inschrijft voor een opleiding, zonder goed te weten waar hij aan begint. Dat leidt er soms toe dat een student een verkeerde keuze maakt, van studie moet wisselen of volledig stopt met studeren. Het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid biedt studenten  maatregelen om bewuster te kiezen. Studenten krijgen dan door het volgen van bijvoorbeeld een proefcollege of een studiekeuzegesprek bij een universiteit of hogeschool beter inzicht in de opleiding waar zij zich voor inschrijven.

OV-studentenkaart
Minister Bussemaker en staatssecretaris Mansveld onderzoeken alternatieven voor de ov-jaarkaart voor studenten. Nu kunnen studenten of door de week of in het weekend gratis reizen. Te denken valt aan een trajectkaart of een kortingskaart voor bijvoorbeeld stedelijke gebieden of voor het hele land. De minister is van plan deze maatregel in januari 2016 in te voeren. De maatregel  levert een besparing op circa  €400 miljoen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/nieuw-stelsel-studiefinanciering

 

 

Terug Home