20 leuke banen voor afgestudeerden in psychologie

Wil je graag een baan waarin je mensen helpt, inzicht krijgt in hun gedrag en bijdraagt aan hun welzijn? Als afgestudeerde in psychologie liggen er talloze boeiende carrièremogelijkheden voor je in het verschiet. Van het bieden van therapie en begeleiding tot het uitvoeren van onderzoek en trainingen, de wereld van psychologie is divers en uitdagend. Ontdek de vele interessante paden die je als psychologie-alumnus kunt bewandelen en laat je inspireren voor jouw toekomstige loopbaan.

1. Psycholoog in de klinische sector

Als psycholoog in de klinische sector werk je direct met cliënten om psychische problemen te diagnosticeren en behandelen. Je voert gesprekken, stelt behandelplannen op en biedt ondersteuning aan mensen met uiteenlopende psychische aandoeningen.

2. Therapeut binnen het onderwijsveld

Als therapeut binnen het onderwijsveld help je scholieren met emotionele, gedrags- en leerproblemen. Je biedt individuele begeleiding en werkt samen met docenten en ouders om de leerling optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.

3. Human resources specialist

Als human resources specialist combineer je psychologische kennis met personeelsbeleid. Je bent betrokken bij werving en selectie, loopbaanbegeleiding en het welzijn van medewerkers binnen een organisatie. Je draagt bij aan een gezonde werkomgeving en medewerkerstevredenheid.

4. Onderzoeker bij universiteiten of onderzoeksinstituten

Als onderzoeker op het gebied van psychologie voer je wetenschappelijke studies uit naar menselijk gedrag en psychologische processen. Je analyseert data, publiceert onderzoeksresultaten en draagt bij aan de kennisontwikkeling binnen het vakgebied.

5. Arbeids- en organisatieadviseur

Als arbeids- en organisatieadviseur help je bedrijven en instellingen bij het optimaliseren van de werkomgeving en het personeelsbeleid. Je adviseert over teamdynamiek, leiderschap en veranderprocessen om organisatiedoelen te behalen en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

6. Forensisch psycholoog bij justitie

Als forensisch psycholoog bij justitie werk je aan het begrijpen van het criminele gedrag en het adviseren van rechtbanken en advocaten over de mentale toestand van verdachten. Je voert psychologische evaluaties uit en helpt bij het ontwikkelen van interventies om herhaling van strafbare feiten te voorkomen.

7. Psychologisch consulent voor marketingbedrijven

Als psychologisch consulent voor marketingbedrijven houd je je bezig met het analyseren van consumentengedrag en het ontwikkelen van marketingstrategieën op basis van psychologische principes. Je adviseert bedrijven over hoe ze psychologische inzichten kunnen gebruiken om hun producten of diensten effectiever op de markt te brengen.

8. Loopbaancoach voor professionele ontwikkeling

Als loopbaancoach voor professionele ontwikkeling help je mensen bij het ontdekken van hun talenten, passies en carrièredoelen. Je begeleidt hen bij het maken van loopbaankeuzes, het ontwikkelen van vaardigheden en het overwinnen van obstakels in hun carrière. Samen werk je aan het realiseren van hun professionele ambities.

9. Verslavingsdeskundige in zorginstellingen

Als verslavingsdeskundige in zorginstellingen bied je ondersteuning en behandeling aan mensen die kampen met verslavingsproblemen. Je voert intakegesprekken, stelt behandelplannen op en begeleidt cliënten bij hun herstelproces. Je werkt samen met een multidisciplinair team om de beste zorg te bieden aan mensen met verslavingsproblematiek.

10. Re-integratiebegeleider voor langdurig zieken

Als re-integratiebegeleider voor langdurig zieken help je mensen die langdurig ziek zijn bij het terugkeren naar werk. Je begeleidt hen in het re-integratieproces, ondersteunt bij het zoeken naar passend werk en helpt hen bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen en arbeidsvaardigheden. Samen werk je aan een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

11. Sportpsycholoog voor topsporters en -teams

Als sportpsycholoog werk je nauw samen met topsporters en sportteams om hen mentaal te ondersteunen en te helpen hun prestaties te verbeteren. Je begeleidt hen bij het omgaan met stress, het versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van mentale weerbaarheid voor topprestaties.

 • Je analyseert gedragspatronen en mentale processen om individuele en groepsdoelen te bereiken.
 • Je ontwikkelt mentale trainingsprogramma’s en strategieën die aansluiten bij de specifieke behoeften van sporters en teams.
 • Je helpt sporters bij het overwinnen van angsten, het omgaan met teleurstellingen en het behouden van focus en motivatie tijdens trainingen en wedstrijden.

12. Kinder- en jeugdpsycholoog binnen de pedagogiek

Als kinder- en jeugdpsycholoog richt je je op het ondersteunen van kinderen en jongeren in hun ontwikkeling en welzijn binnen educatieve en pedagogische settings. Je voert diagnostisch onderzoek uit, biedt therapeutische interventies en adviseert ouders, leraren en andere professionals.

 • Je werkt samen met scholen en instellingen om gedrags- en emotionele problemen bij kinderen te identificeren en behandelen.
 • Je begeleidt ouders en verzorgers bij opvoedingsvraagstukken en biedt psycho-educatie over kinderontwikkeling.
 • Je ontwikkelt en implementeert preventieprogramma’s voor pesten, gedragsproblemen en emotionele stoornissen.

13. Gezondheidspsycholoog in gezondheidscentra

Als gezondheidspsycholoog werk je in multidisciplinaire teams binnen gezondheidscentra om psychologische zorg te bieden aan patiënten met lichamelijke aandoeningen, ziekten en chronische klachten. Je richt je op het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

 • Je biedt psychologische ondersteuning aan patiënten met chronische pijn, diabetes, hartziekten en andere medische aandoeningen.
 • Je voert screenings uit voor psychologische factoren die van invloed zijn op lichamelijke gezondheid en herstelprocessen.
 • Je werkt samen met medische professionals om geïntegreerde zorgplannen te ontwikkelen die zowel lichamelijke als psychologische aspecten omvatten.

14. Relatie- en gezinstherapeut in privépraktijken

Als relatie- en gezinstherapeut begeleid je koppels, gezinnen en individuen bij het verbeteren van hun onderlinge relaties en het aanpakken van communicatieproblemen en conflicten. Je biedt een veilige omgeving waarin mensen kunnen werken aan het versterken van hun banden.

 • Je voert individuele gesprekken en gezinstherapiesessies om inzicht te bieden in relationele dynamieken en gedragspatronen.
 • Je faciliteert communicatieoefeningen, conflictresolutietechnieken en emotionele verwerking binnen relaties en gezinnen.
 • Je helpt cliënten bij het opbouwen van veerkracht, vertrouwen en begrip in hun relaties en gezinsleven.

15. Beleidsmedewerker bij maatschappelijke organisaties

Als beleidsmedewerker bij maatschappelijke organisaties houd je je bezig met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid gericht op het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg en het welzijn van burgers. Je adviseert overheden en organisaties over effectieve psychologische interventies en preventieprogramma’s.

 • Je analyseert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van geestelijke gezondheid en vertaalt deze naar beleidsvoorstellen en actieplannen.
 • Je werkt samen met stakeholders, beleidsmakers en professionals om psychologische inzichten te integreren in brede maatschappelijke strategieën.
 • Je evalueert de effectiviteit van beleidsmaatregelen en interventieprogramma’s en stelt aanbevelingen op voor verbeteringen en innovaties.

16. Docent psychologie op middelbare scholen of hoger onderwijs

Als docent psychologie op middelbare scholen of hoger onderwijs kun je jonge mensen inspireren en begeleiden bij het begrijpen van menselijk gedrag en processen in de geest. Je deelt je passie voor psychologie en helpt studenten om zich te ontwikkelen op zowel persoonlijk als academisch niveau.

 • Je ontwerpt boeiende lessen en activiteiten om complexe psychologische concepten toegankelijk te maken voor leerlingen.
 • Je stimuleert kritisch denken en discussie over diverse onderwerpen binnen de psychologie.

17. Vertrouwenspersoon binnen bedrijven en instellingen

Als vertrouwenspersoon binnen bedrijven en instellingen ben jij degene naar wie medewerkers kunnen stappen met zorgen of problemen. Je biedt een luisterend oor, ondersteuning en advies in vertrouwen, zodat mensen zich gehoord en gesteund voelen in hun werkomgeving.

 • Je bent een vertrouwensfiguur die medewerkers helpt bij het omgaan met stress, conflicten of andere persoonlijke of professionele uitdagingen.
 • Je bevordert een positieve werkcultuur waar open communicatie en welzijn van medewerkers centraal staan.

18. Psychotherapeut in een eigen praktijk

Als psychotherapeut in een eigen praktijk heb je de vrijheid om cliënten op individuele basis te behandelen en te begeleiden naar hun persoonlijke groei en welzijn. Je bouwt langdurige relaties op met cliënten en biedt hen een veilige omgeving om aan zichzelf te werken.

 • Je past verschillende therapeutische benaderingen toe om cliënten te helpen bij het omgaan met emotionele problemen, trauma’s of psychische aandoeningen.
 • Je streeft ernaar om het zelfbewustzijn en de veerkracht van cliënten te vergroten, zodat zij beter in staat zijn om met uitdagingen om te gaan.

19. Psycholoog bij de politie of defensie

Als psycholoog bij de politie of defensie speel je een cruciale rol in het ondersteunen van medewerkers bij het omgaan met stress, traumatische ervaringen en andere psychologische aspecten van het werk in deze sectoren. Je voert assessments uit, biedt advies en begeleiding en draagt bij aan het welzijn van het personeel.

 • Je bent betrokken bij selectieprocedures, crisisinterventies en het opzetten van preventieprogramma’s voor mentale gezondheid.
 • Je werkt samen met teams om een ondersteunende en veerkrachtige werkomgeving te creëren voor medewerkers in veeleisende functies.

20. Trainingsontwikkelaar voor educatieve programma’s

Als trainingsontwikkelaar voor educatieve programma’s ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren van trainingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en kennisoverdracht. Je gebruikt je psychologische expertise om effectieve en boeiende leerervaringen te creëren voor diverse doelgroepen.

 • Je analyseert leerbehoeften, ontwikkelt trainingsmateriaal en evalueert de impact van educatieve programma’s.
 • Je baseert je trainingen op psychologische principes om motivatie, betrokkenheid en leerresultaten te optimaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *